Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC

Pachet de informații Activități de tip B

Activitati B
Contract B