Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC

ERATĂ PACHET DE INFORMAȚII ACTIVITĂȚI D IULIE 2020 din 17.07.2020

Pentru subcriteriul 1.4 de la Anexa 4 la Pachet de informații activități D Iulie 2020: în loc de „Întreprinderea își desfășoară activitatea (sediu social sau punct de lucru) în județele” se va citi „Întreprinderea își desfășoară activitatea (sediu social sau punct de lucru) în cel puțin unul din județele”. Pentru subcriteriul 3.3 de la Anexa 4 la Pachet de informații activități D Iulie 2020: în loc de „>0,1 și <0,5” se va citi „>0,1 și ≤ 1”; în loc de „<0,1” se va citi „≤ 0,1”.