Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC

REZULTATE SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND PACHET DE INFORMAȚII ACTIVITĂȚI D IULIE 2020 din 20.07.2020

1. Referitor la Pachet de informații privind cercetarea-dezvoltarea în colaborare efectivă Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe Activități de tip D -Suceava 2020-Apel II, iulie 2020, la punctul 6. Activități/ Servicii de cercetare eligibile se va citi 6. Activități/ Servicii de cercetare eligibile/ domenii de interes


2. Referitor la 1. Descrierea realizării contractului, pentru secțiunea-coloana Obiectivul se vor avea în vedere domeniile de interes de la punctul 6. Activități/ Servicii de cercetare eligibile/ domenii de interes.


3. Referitor la 2. Descrierea activităților pe fiecare entitate (organizația de cercetare și întreprindere), pentru secțiunea-coloana Tip activitate eligibilă se vor avea în vedere Subactivitățile propuse în tabelul de la punctul 1, coloana Activități.


4. Referitor la 2. Descrierea activităților pe fiecare entitate (organizația de cercetare și întreprindere) se acceptă și prezentarea informațiilor într-un singur tabel, cu toate activitățile proiectului, dacă pentru secțiunea-coloana Executant sunt clar identificate activitățile derulate: organizația de cercetare / întreprindere / organizația de cercetare și întreprindere.


5. Referitor la 3. Devizul contractului, secțiunea-linia Activități de cercetare industrială/ Subactivitate se va completa pentru fiecare subactivitate căreia îi corespund cheltuieli eligibile și este acceptată varianta în care toate activitățile de cercetare sunt incluse într-o singură activitate: de exemplu 1. Activități de cercetare industrială, care are două subactivități, de exemplu 1.1 Activități de cercetare derulate de întreprindere și 1.2 Activități de cercetare derulate de organizația de cercetare. Detalierea acestora se prezintă la Anexa 10 Detalierea tehnică a propunerii de proiect conform anexei 1 la contractul subsidiar.


6. Referitor la 4. Echipa care implementează contractul, secțiunea-coloana Zile/om, se va avea în vedere calcularea ca număr total de ore/om alocate pe toată durata de implementare raportată la 8 ore, echivalent normă întreagă.


7. Referitor la 4. Echipa care implementează contractul, secțiunea-coloana Poziția în proiect și secțiunea-coloana Responsabilități, se vor avea în vedere activitățile de cercetare și coordonarea organizației de cercetare și a întreprinderii, pentru respectarea prevederilor art. 17, alin (1) din CONTRACT SUBSIDIAR de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere. Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe. Activități de tip D.


8. Referitor la 4. Echipa care implementează contractul, secțiunea-coloana Responsabilități se va avea în vedere diviziunea muncii în ceea ce privește complementaritatea între membrii celor două echipe de cercetare.


9. Referitor la Pachet de informații privind cercetarea-dezvoltarea în colaborare efectivă Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe Activități de tip D -Suceava 2020-Apel II, iulie 2020, punctul 3. Condiții de participare se va corela cu Anexa 4 Fișă de evaluare tehnică a propunerii de proiect, subcriteriul 3.3, pagina 25 din Pachetul de informații.


10. Referitor la Anexa 10 Detalierea tehnică a propunerii de proiect conform anexei 1 la contractul subsidiar, subsecțiunea 3.3 Corelarea devizului întreprinderii cu situațiile financiare, una din ultimele două raportări se va corela cu Anexa 4 Fișă de evaluare tehnică a propunerii de proiect, subcriteriul 3.3, pagina 25 din Pachetul de informații.


11. Referitor la personalul implicat în implementarea proiectului, la secțiunea-coloana Nume și prenume se acceptă completarea cu posturi vacante, doar cu completarea clară la Poziția în proiect și detalierea la Responsabilități, inclusiv la Zile/om alocate.


Pachet de informații activități D Iulie 2020. Anexa 6-Anexa 1 la Contractul subsidiar