Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC

Lansare apel activități de tip D